Pancartes Escola SOLC

Il·lustració digital consistent en siluetes de nens superposades, i disseny gràfic de diferents pancartes per escola d'educació infantil, primària i secundària de Barcelona.

La superposició de siluetes de nens i nenes de diferents edats, genera nous espais de color donant sentit de què es tracta d'una escola que afavoreix la interrelació, la diversitat i l'enriquiment entre alumnes.Pancarta
Il·lustració digital
Disseny gràfic
Català
Escola SOLC
2017