Oxford University Press

Il·lustracions per a llibres de text infantils.Llibre infantil
Il·lustració
Espanyol
Oxford University Pres España, S.A.
2007